Oświadczenie o sprzeciwie wobec współczesnego niewolnictwa