Nyilatkozat a modern rabszolgaságról

A FIRST GRADE LTD.: MODERN RABSZOLGASÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A 2018-AS PÉNZÜGYI ÉVRE, MELYET A 2015. évi MODERN RABSZOLGASÁGRÓL SZÓLÓ 54-ES TÖRVÉNYCIKK ÉRTELMÉBEN ADTUNK KI ÜZLETÜNKRE ÉS ELLÁTÁSI LÁNCUNKRA VONATKOZÓAN A 2015.

Évi modern rabszolgaságról szóló törvényrendelet megköveteli, hogy a vállalkozások nyilatkozzanak arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak az adott pénzügyi évben, annak érdekében, hogy megakadályozzák a modern rabszolgaságot vállalkozásuk keretein belül és ellátási láncaikban. A First Grade elfogadhatatlannak tartja a kényszermunkát és az emberkereskedelmet vállalkozásunkkal kapcsolatosan. Vállalkozásként az átláthatóságot és az együttműködést támogatjuk más üzletekkel, annak érdekében, hogy megszüntessük ezt a kockázatot. Ez a nyilatkozat a 2019 évi pénzügyi évet is magába foglalja. A First Grade International Ltd. 2002-ben alakult, mint értékesítési és marketing vállalkozás, amely a kiváló minőségű táplálkozási alapanyagok ellátását biztosítja az Egyesült Királyságban és nemzetközi cégeknek. Következésképpen üzletünk kibővült a Koko fogyasztói márkával, amely kókuszalapú “tejmentes” termékeket értékesít az Egyesült Királyságban és nemzetközileg.

  • £ 67.5 millió font árbevételt realizáltunk 2019-ben
  • 39 dolgozónk van az Egyesült Királyságban
  • 37 helyen gyártunk
  • 600 közvetlenül kiszolgált kereskedőnk van
  • 200 termékünk
  • 11 alapanyag beszállító országunk, nagykereskedelemi tevékenységünk, és kiskereskedelemi tevékenységünk.

A First Grade Ltd.: ellátási lánca kiterjedt és bonyolult, két fő ágra oszlik, az egyik az ipari termelés ellátása, a másik a Koko márkájú termékek kiskereskedelme. Beszállítóink mind alapanyagokat, mind kész termékeket szállítanak a fő termék kategóriáinkban, mint kókuszdió termékek, szárított gyümölcs, olaj, diófélék és kakaópor, valamint szerződéses gyártói a Koko kiskereskedelmi termékeknek. Az ellátási lánc minden elemét gondosan felügyeljük képzett személyzet által, így biztosítjuk, hogy megfeleljünk az angol és a nemzetközi törvényi előírásoknak. 2019-ben nem találtak a Modern rabszolgaságra vonatkozó 2015. évi törvény megszegésére utaló eseményt.

Irányelveink A First Grade Ltd.

Etikus kereskedelemre vonatkozó irányelve:

A beszállítókkal való megállapodás során törekszünk a nyitott, fair kereskedelemre és a szerződés feltételeinek betartására. A First Grade Ltd. elvárja a beszállítóitól, hogy betartsák a foglalkoztatás során az egyenlő bánásmód elvét, ne különböztessen meg munkavállalókat nem, bőrszín, vallás, vagy bármilyen más alapon. A munkavállalók szabadon csatlakozhassanak törvényes egyesületekhez, a kényszermunka számunkra elfogadhatatlan. A munkavállalókat nem kényszeríhetik nem önként vállalt munkára, és a fizetség el kell érje legalább a nemzeti vagy helyi törvényi minimumot. A fizetés mértéke arányosan kell tükrözze a helyi családi megélhetéshez szükséges összeget. A gyermekmunka használata szigorúan tilos.

A First Grade Ltd. toborzási irányelvei:

Vállalkozásként arra törekszünk a megfelelő képzések által, hogy azok a munkavállalóink, akik a toborzásért és a kiválasztásért felelősek, tudatosan vagy tudat alatt se diszkrimináljanak ezen döntéseikben. Az álláshirdetések, ahol használunk álláshirdetést, az egyenlő bánásmód elvén íródnak. Minden új munkavállaló személyazonosságát ellenőrizzük, valamint azt, hogy jogosultak-e az Egyesült Királyságban dolgozni.

A First Grade vásárlási feltételei és kondíciói:

A First Grade International Ltd. (Kft.) elkötelezett annak biztosításában, hogy a minden beszállítónk a legmagasabb etikai követelmények feleljen meg. Így beszállítóinknak bizonyítania kell, hogy biztonságos munkakörülmények között dolgoztatnak, etikusan járnak el a munka törvényének keretein belül, dolgozóikkal méltósággal és tisztelettel bánnak.

Átvilágítási folyamatok

A First Grade International által birtokolt vagy szerződtetett gyártási helyszínekkel szemben követelmény, hogy aktív SEDEX tagok legyenek és harmadik fél által levezérelt etikai auditálásnak vessék alá magukat, SMETA vagy SA8000 tanúsítvánnyal rendelkezzenek, hogy bizalom és az átláthatóság jellemezhesse az ellátási láncot. A beszállítók felé követelmény, hogy minden évben elolvassák a frissített gyakorlati útmutatót, hogy megértsék a First Grade Ltd. által támasztott követelményeket és elvárásokat.

A kockázat elkerülése érdekében tett lépések

Tudatában vagyunk annak, hogy a modern rabszolgaság kockázata nagyon dinamikusan változik, és hamar végig tud gyűrűzni az ellátási láncon. Ennek eredményeképpen rendszeresen elemezzük a kockázatokat, és reagálunk rájuk azokban az országokban, amelyek az ellátási láncunkkal kapcsolatba kerülnek, hogy biztosíthassuk ellátási láncunk mentességét a modern rabszolgaságtól. Minden alkalmazottunkat és üzleti partnerünket arra bíztatjuk, hogy a modern rabszolgasággal kapcsolatos eseteket és ezirányú gyanújukat jelentsék a legközelebbi adandó alkalommal, vagy a műszakvezetőnek, vagy ha beszállítóról van szó, akkor a mi cégünknél lévő kapcsolattartójuknak.

Ez minden olyan körülményre is vonatkozik, amelynek segítségével emelkedik a rabszolgaság és az emberkereskedelem veszélye.

A First Grade International Ltd-nél, bármely alkalmazottunkat, aki megszegi a Modern Rabszolgaság elleni irányelveket, fegyelmi eljárásnak vetjük alá, amely kötelességszegés miatti vagy súlyos kötelességszegés miatti elbocsátást eredményezhet.

Ha ez egy beszállítónknál fordul elő, kapcsolttartó jelenteni fogja a felsővezetésnek. Ha bebizonyosodik az irányelvek megszegése, a First Grade International megszűntetheti a beszállítóval való kapcsolatát, amennyiben a beszállító nem teszi meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy orvosolja a helyzetet.

Képzés

A First Grade Internationalnél 13 alkalmazottunk önként vett részt etikai képzésben, hogy segítsen nekik eligazodni az emberi jogok szövevényes rendszerében, beleértve a modern rabszolgaság kérdéseit. Folyatjuk a célzott képzések fejlesztését azon munkavállalóink számára, akiket legközvetlenebbül érintenek a beszerzési döntések, így csökkentve a modern rabszolgaság kockázatát vállalkozásunkon belül és ellátási láncainkban. Természetesen felismertük, hogy a modern rabszolgaság kérdése összetett, ezért informatív és jól érthető tréninget fejlesztettünk ki minden munkavállalónk számára, hogy felhívjuk a figyelmet a cégünkre leselkedő veszélyre, valamint hogy személyesen mit tehetnek elveink érvényesítésének érdekében.

David Armstrong
Ügyvezető